Výsledky vyhľadávania

 1. VYSEKALOVÁ, Jitka - KOPECKÁ, Olga. Češi a reklama : jaké zrcadlo nám nastavila reklama v letošním roce ? In Marketing & komunikace. - Praha : Česká marketingová společnost, 2010. ISSN 1211-5622, 2010, roč. 20, č. 1, s. 4-6.
  článok

  článok

 2. KADEKOVÁ, Zdenka - NEOMÁNI, Juraj. Skrytá sila Public Relations. In Marketing & komunikace. - Praha : Česká marketingová společnost, 2010. ISSN 1211-5622, 2010, roč. 20, č. 1, s. 8-10.
  článok

  článok

 3. MAREK, Pavel. Contact Strategy v B2B marketingu. In Marketing & komunikace. - Praha : Česká marketingová společnost, 2010. ISSN 1211-5622, 2010, roč. 20, č. 1, s. 11-12.
  článok

  článok

 4. SVĚTLÍK, Jaroslav. Jak se vám líbí ? : kreativita a líbivost v reklamě. In Marketing & komunikace. - Praha : Česká marketingová společnost, 2010. ISSN 1211-5622, 2010, roč. 20, č. 1, s. 13-14.
  článok

  článok

 5. MAREK, Luboš Josef. Funkce a možnosti použití fotografie v reklamě. In Marketing & komunikace. - Praha : Česká marketingová společnost, 2010. ISSN 1211-5622, 2010, roč. 20, č. 1, s. 17.
  článok

  článok

 6. TAHAL, Radek. Vnitrofiremní komunikace - nedílná součást marketingu. In Marketing & komunikace. - Praha : Česká marketingová společnost, 2010. ISSN 1211-5622, 2010, roč. 20, č. 1, s. 18-19.
  článok

  článok

 7. LUŠŇÁKOVÁ, Zuzana - KLEINOVÁ, Katarína - KUBICOVÁ, Ľubica. Vplyv využívania známych osobností v reklame na nákupné rozhodovanie spotrebiteľov na Slovensku. In Marketing & komunikace. - Praha : Česká marketingová společnost, 2010. ISSN 1211-5622, 2010, roč. 20, č. 1, s. 20-21.
  článok

  článok

 8. HORVÁTHOVÁ, Miriam. Marketingová komunikácia v prostredí obcí. In Marketing & komunikace. - Praha : Česká marketingová společnost, 2010. ISSN 1211-5622, 2010, roč. 20, č. 1, s. 22-24.
  článok

  článok