Výsledky vyhľadávania

  1. MARTINCOVÁ, Marta. Význam makroekonomickej stratégie pre formovanie stratégie podnikateľských subjektov. In Ekonomika podnikov a regiónov - 1997 : zborník z medzinárodnej konferencie. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach Ekonomickej univerzity v Bratislave, 1997. ISBN 80-85668-48-3, s. 131-134.
    článok

    článok