Výsledky vyhľadávania

 1. MAZOUCH, Petr - FISCHER, Jakub. Dokáže vzdělání smazat genderové rozdíly na pracovním trhu? In Demografie : revue pro výzkum populačního vývoje. - Praha : Český statistický úřad, 2010. ISSN 0011-8265, 2010, roč. 52, č. 1. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0112374/180310q1.pdf>
  článok

  článok

 2. KUČERA, Milan. Rodina a její postavení v neklidném 20. století. In Demografie : revue pro výzkum populačního vývoje. - Praha : Český statistický úřad, 2010. ISSN 0011-8265, 2010, roč. 52, č. 1. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0112374/180310q1.pdf>
  článok

  článok

 3. POLLNEROVÁ, Štěpánka. Zvyšování důchodového věku v kontextu rostoucí střední délky života. In Demografie : revue pro výzkum populačního vývoje. - Praha : Český statistický úřad, 2010. ISSN 0011-8265, 2010, roč. 52, č. 1, s. 27-37. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0112374/180310q1.pdf>
  článok

  článok

 4. KADLECOVÁ, Jana. Demografie a její vlivy na pojišťovnictví. In Demografie : revue pro výzkum populačního vývoje. - Praha : Český statistický úřad, 2010. ISSN 0011-8265, 2010, roč. 52, č. 1, s. 38-49. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0112374/180310q1.pdf>
  článok

  článok