Výsledky vyhľadávania

 1. CSABAY, Marek. Inštitucionálny rámec slovenskej hospodárskej diplomacie a perspektívy jeho rozvoja. In Diplomatická služba členského štátu EÚ v procese európskej integrácie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa uskutočnila v spolupráci s Friedrich Ebert Stiftung v rámci projektu aplikovaného výskumu "Politicko-právne, ekonomické a bezpečnostné aspekty fungovania zastupiteľského úradu Slovenskej republiky" (č. projektu - AV 4/0111/06). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2008. ISBN 978-80-225-2630-2, s. 82-85.
  článok

  článok


 2. GÁLOVÁ, Lucia. Zelená diplomacia - počiatky nového fenoménu. In Diplomatická služba členského štátu EÚ v procese európskej integrácie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa uskutočnila v spolupráci s Friedrich Ebert Stiftung v rámci projektu aplikovaného výskumu "Politicko-právne, ekonomické a bezpečnostné aspekty fungovania zastupiteľského úradu Slovenskej republiky" (č. projektu - AV 4/0111/06). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2008. ISBN 978-80-225-2630-2, s. 92-101.
  článok

  článok


 3. ŠČEPÁN, Michal - ŠESTÁKOVÁ, Petra. Vedecká diplomacia v kontexte Európskej únie. In Diplomatická služba členského štátu EÚ v procese európskej integrácie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa uskutočnila v spolupráci s Friedrich Ebert Stiftung v rámci projektu aplikovaného výskumu "Politicko-právne, ekonomické a bezpečnostné aspekty fungovania zastupiteľského úradu Slovenskej republiky" (č. projektu - AV 4/0111/06). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2008. ISBN 978-80-225-2630-2, s. 244-249.
  článok

  článok


 4. TÓTH, Ľudovít et al. Úvod do diplomacie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2008. 199 s. ISBN 978-80-225-2683-8. [Počet ex. : 11, z toho voľných 5, prezenčne 4]

 5. TÓTH, Ľudovít - HORVÁTHOVÁ, Katarína. Hospodárska diplomacia : bilaterálne vzťahy. Bratislava : Sprint vfra, 2006. 192 s. ISBN 80-89085-61-X. [Počet ex. : 15, z toho voľných 6, prezenčne 9]

 6. KNAPIK, Peter. Hospodárska diplomacia alebo ekonomický rozmer diplomacie. In Ekonomický časopis = Journal of economics : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie. - Bratislava : Slovak Academic Press, 2000. ISSN 0013-3035, 2000, roč. 48, č. 2, s. 228-242.
  článok

  článok