Výsledky vyhľadávania

  1. PAVLOVIČOVÁ, Slávka. Regionálne input-output tabuľky v podmienkach Slovenskej republiky. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2009. ISSN 1336-3514, 2009, roč. 7, č. 2, s. 116-133.
    článok

    článok

  2. KUBAŠČÍKOVÁ, Zuzana. Účtovná závierka ako zdroj informácií na predikciu vývoja mikroekonomických subjektov. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2009. ISSN 1336-3514, 2009, roč. 7, č. 2, s. 171-174.
    článok

    článok