Výsledky vyhľadávania

  1. SPIŠÁKOVÁ, Emília. Verejné zdroje financovania inovácií. In Ekonómia a proces poznávania : zborník vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. - Prešov : Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity, 2009. ISBN 978-80-555-0141-3, s. 104-111.
    článok

    článok


  2. VRAVEC, Ján - SUHÁNYIOVÁ, Alžbeta. Implementácia procesného manažmentu v doprave. In Ekonómia a proces poznávania : zborník vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. - Prešov : Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity, 2009. ISBN 978-80-555-0141-3, s. 112-116.
    článok

    článok