Výsledky vyhľadávania

 1. VAVRINČÍK, Pavel. [Organizovanie]. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2010. ISSN 1335-9746, 2010, roč. 9, č. 18, s. 139-140. Recenzia na: Organizovanie / Elena Thomasová. 2. preprac. a dopl. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. - ISBN 978-80-225-2914-3.
  článok

  článok


 2. VAVRINČÍK, Pavel. [Organizovanie]. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2010. ISSN 0323-262X, 2010, roč. 39, č. 3, s. 450. Recenzia na: Organizovanie / Elena Thomasová. 2. preprac. a dopl. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. - ISBN 978-80-225-2914-3.
  článok

  článok


 3. JANKELOVÁ, Nadežda. [Organizovanie]. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2010. ISSN 1336-3301, 2010, roč. 7, č. 3, s. 97-98. Recenzia na: Organizovanie / Elena Thomasová. 2. preprac. a dopl. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. - ISBN 978-80-225-2914-3.
  článok

  článok


 4. MAJTÁN, Miroslav. Projektový manažment. Bratislava : Sprint dva, 2009. 297 s. ISBN 978-80-89393-05-3. [Počet ex. : 11, z toho voľných 1, prezenčne 3]

 5. SRŠŇOVÁ, Jana - FÜZYOVÁ, Ľubica - ROBY, Zuzana. Medzinárodné strategické rozhodovanie podniku. Bratislava : Sprint dva, 2008. 214 s. Economics. ISBN 978-80-969927-6-8. [Počet ex. : 11, z toho voľných 8, prezenčne 2]

 6. PORVAZNÍK, Ján - LADOVÁ, Janka - RAJOŠOVÁ, Veronika. Celostný manažment : piliere kompetentnosti v manažmente. 3. preprac. a dopl. vyd. Žilina : Poradca podnikateľa, 2007. 540 s. Nová ekonómia. ISBN 978-80-88931-73-7. [Počet ex. : 3, z toho voľných 1, prezenčne 2]

 7. PAPULOVÁ, Emília - PAPULA, Ján - PAPULOVÁ, Zuzana. Úvod do podnikania a manažmentu. Bratislava : KARTPRINT, 2006. 248 s. ISBN 80-88870-59-3.

 8. MAJDÚCHOVÁ, Helena - NEUMANNOVÁ, Anna. Podnik a podnikanie. Recenzenti: Štefan Majtán, Blanka Satková. Bratislava : Sprint vfra, 2004. 230 s. ISBN 80-89085-33-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 9. SLÁVIK, Štefan. Strategické riadenie podniku. Bratislava : Sprint, 1999. 285 s. ISBN 80-88848-41-5. [Počet ex. : 5, z toho voľných 2, prezenčne 2]

 10. VLACHYNSKÝ, Karol et al. Podnikové financie. Bratislava : Súvaha, 1999. 460 s. ISBN 80-88727-29-4. [Počet ex. : 81, z toho voľných 59, prezenčne 1]