Výsledky vyhľadávania

  1. MAZOUCH, Petr - FISCHER, Jakub. Dokáže vzdělání smazat genderové rozdíly na pracovním trhu? In Demografie : revue pro výzkum populačního vývoje. - Praha : Český statistický úřad, 2010. ISSN 0011-8265, 2010, roč. 52, č. 1. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0112374/180310q1.pdf>
    článok

    článok

  2. KUČERA, Milan. Rodina a její postavení v neklidném 20. století. In Demografie : revue pro výzkum populačního vývoje. - Praha : Český statistický úřad, 2010. ISSN 0011-8265, 2010, roč. 52, č. 1. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0112374/180310q1.pdf>
    článok

    článok