Výsledky vyhľadávania

  1. HOSPODÁROVÁ, Oxana. Poskytovanie dotácií z rozpočtu obce. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : IURA EDITION, 2010. ISSN 1337-0197, 2010, č. 4, s. 2-3.
    článok

    článok