Výsledky vyhľadávania

 1. LÖRINC, Drahoslav. Verejné obstarávanie - novelizácia zákona. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2010. ISSN 1337-0448, 2010, č. 5, s. 2-10.
  článok

  článok

 2. CINGELOVÁ, Zuzana. Zmeny v príspevkoch na podporu zamestnanosti. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2010. ISSN 1337-0448, 2010, č. 5, s. 46-49.
  článok

  článok

 3. MATULA, Ján. Financovanie MŠ - zmeny od 1.1.2010. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2010. ISSN 1337-0448, 2010, č. 5, s. 50-55.
  článok

  článok

 4. KAŠIAR, Ján. Hospodárenie s majetkom miest a obcí. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2010. ISSN 1337-0448, 2010, č. 5, s. 57-62.
  článok

  článok

 5. HRAŠKOVÁ, Dagmar. Kvalita verejnej správy - model CAF. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2010. ISSN 1337-0448, 2010, č. 5, s. 75-77.
  článok

  článok

 6. Štátna pomoc na investície v poľnohospodárstve. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2010. ISSN 1337-0448, 2010, č. 5, s. 78-80.
  článok

  článok

 7. KONVALINKOVÁ, Iveta. Rozpočtové pravidlá - novela zákona. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2010. ISSN 1337-0448, 2010, č. 5, s. 11-15.
  článok

  článok

 8. KOVÁČIKOVÁ, Eva. Skončenie štátnozamestnaneckého pomeru. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2010. ISSN 1337-0448, 2010, č. 5, s. 40-43.
  článok

  článok