Výsledky vyhľadávania

 1. ZELMANOVÁ, Miloslava - MAKÚCH, Jozef. Rozhovor s guvernérom NBS Jozefom Makúchom pre časopis Finančný manažér. In Finančný manažér : periodikum Slovenskej asociácie podnikových finančníkov. - Bratislava : Slovenská asociácia podnikových finančníkov, 2010. ISSN 1335-5813, Jar 2010, roč. 10, č. 1, s. 4-5. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0113032/FM2010-1.pdf>
  článok

  článok

 2. KABÁT, Ladislav - STEHLÍKOVÁ, Beáta. Teoreticko-metodologické aspekty boja s hospodárskou kriminalitou. In Finančný manažér : periodikum Slovenskej asociácie podnikových finančníkov. - Bratislava : Slovenská asociácia podnikových finančníkov, 2010. ISSN 1335-5813, Jar 2010, roč. 10, č. 1, s. 8-14. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0113032/FM2010-1.pdf>
  článok

  článok

 3. ČAVOJSKÝ, Peter. O čom hovoria princípy správy a riadenia spoločnosti. In Finančný manažér : periodikum Slovenskej asociácie podnikových finančníkov. - Bratislava : Slovenská asociácia podnikových finančníkov, 2010. ISSN 1335-5813, Jar 2010, roč. 10, č. 1, s. 6-7. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0113032/FM2010-1.pdf>
  článok

  článok

 4. JABLONKA, Michal. Relatívne ohodnotenie bánk v rámci Európskej únie. In Finančný manažér : periodikum Slovenskej asociácie podnikových finančníkov. - Bratislava : Slovenská asociácia podnikových finančníkov, 2010. ISSN 1335-5813, Jar 2010, roč. 10, č. 1, s. 15-21. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0113032/FM2010-1.pdf>
  článok

  článok