Výsledky vyhľadávania

  1. TÓTH, Miroslav. Recenzia knihy B. Schmitt: Stratégia odvážnych. In Ekonóm : spravodaj Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonóm, 2010, č. december. Recenzia na: Stratégia odvážnych : ako v strategickom plánovaní využiť kreativitu a silu odvážnych nápadov / Bernd H. Schmitt ; odborná redakcia Jana Péliová. - Bratislava : Eastone Books, 2010. - ISBN 978-80-8109-121-6. Dostupné na : <http://www.euba.sk/ekonom/?p=1128>
    článok

    článok