Výsledky vyhľadávania

 1. DUJAVA, Daniel. Komparácia štruktúr ekonomík SR a EÚ 15. In Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : CD s recenzovanými příspěvky. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. ISBN 978-80-7318-922-8, s. 1-12 CD-ROM. VEGA 2/0068/09.
  článok

  článok

 2. HORŇÁK, Pavol. Inbound marketing a nové trendy v oblasti marketingovej komunikácie. In Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : CD s recenzovanými příspěvky. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. ISBN 978-80-7318-922-8.
  článok

  článok

 3. KORDULIAK, Peter. Pravidlá Basel ako nástroj medzinárodnej regulácie bankového sektora. In Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : CD s recenzovanými příspěvky. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. ISBN 978-80-7318-922-8.
  článok

  článok

 4. TURÁNYIOVÁ, Silvia. Vývoj determinantov zdravia slovenskej populácie za 20 rokov. In Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : CD s recenzovanými příspěvky. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. ISBN 978-80-7318-922-8.
  článok

  článok

 5. TURČAN, Martin. Management principles used by globally acting companies. Recenzoval: Janka Ladová. In Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : CD s recenzovanými příspěvky. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. ISBN 978-80-7318-922-8.
  článok

  článok