Výsledky vyhľadávania

 1. DOMONKOS, Tomáš - GEŽÍK, Pavel. Reverzné procesy riadenia zásob pomocou simulácie diskrétnych udalostí. In Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : CD s recenzovanými příspěvky. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. ISBN 978-80-7318-922-8, s. [1-10].
  článok

  článok


 2. KUCKOVÁ, Alena. Accrual basis of accounting and its measurement principles. Recenzent: Miloš Tumpach. In Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : CD s recenzovanými příspěvky. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. ISBN 978-80-7318-922-8, s. [1-8].
  článok

  článok


 3. ČURLEJOVÁ, Libuša - ŠTURC, Boris. Podstata súčasnej ekonomickej krízy. In Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : CD s recenzovanými příspěvky. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. ISBN 978-80-7318-922-8, s. [1-4].
  článok

  článok


 4. MIKUŠOVÁ, Nora - DOMONKOS, Tomáš. Analýza determinantov smerovania priamych zahraničných investícií v Slovenskej a Českej republike. In Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : CD s recenzovanými příspěvky. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. ISBN 978-80-7318-922-8, s. [1-10]. VEGA 1/0410/10.
  článok

  článok


 5. CHANDOGA, Roman. Možné výhody a hrozby spojené so vstupom krajiny do menovej únie. In Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : CD s recenzovanými příspěvky. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. ISBN 978-80-7318-922-8, s. [1-6].
  článok

  článok


 6. PYTEĽOVÁ, Klaudia. Riešenie sporov vo WTO. In Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : CD s recenzovanými příspěvky. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. ISBN 978-80-7318-922-8, s. [1-6].
  článok

  článok


 7. MICHALCOVÁ, Zuzana. Metódy používané v regulácii prirodzených monopolov. In Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : CD s recenzovanými příspěvky. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. ISBN 978-80-7318-922-8, s. [1-11].
  článok

  článok


 8. VESELOVSKÁ, Stanislava. Faktory pôsobiace na konkurenčnú schopnosť krajiny. In Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : CD s recenzovanými příspěvky. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. ISBN 978-80-7318-922-8, s. [1-7].
  článok

  článok


 9. HURBÁNKOVÁ, Ľubica - ILAVSKÁ, Zuzana. Vývoj indikátora miera zamestnanosti vo vybraných krajinách EÚ 27 v rokoch 2000 – 2008. In Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : CD s recenzovanými příspěvky. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. ISBN 978-80-7318-922-8, s. [1-9]. IGPM 2317122.
  článok

  článok


 10. BILLÝ, Ľubomír. Otázka imigrácie vo Veľkej Británii. In Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : CD s recenzovanými příspěvky. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. ISBN 978-80-7318-922-8, s. [1-7].
  článok

  článok