Výsledky vyhľadávania

 1. MIKUŠOVÁ, Nora - DOMONKOS, Tomáš. Analýza determinantov smerovania priamych zahraničných investícií v Slovenskej a Českej republike. In Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : CD s recenzovanými příspěvky. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. ISBN 978-80-7318-922-8, s. [1-10]. VEGA 1/0410/10.
  článok

  článok

 2. CHANDOGA, Roman. Možné výhody a hrozby spojené so vstupom krajiny do menovej únie. In Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : CD s recenzovanými příspěvky. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. ISBN 978-80-7318-922-8, s. [1-6].
  článok

  článok

 3. MICHALCOVÁ, Zuzana. Metódy používané v regulácii prirodzených monopolov. In Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : CD s recenzovanými příspěvky. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. ISBN 978-80-7318-922-8, s. [1-11].
  článok

  článok

 4. BILLÝ, Ľubomír. Otázka imigrácie vo Veľkej Británii. In Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : CD s recenzovanými příspěvky. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. ISBN 978-80-7318-922-8, s. [1-7].
  článok

  článok

 5. ROHÁĽOVÁ-ILKIVOVÁ, Hana. Nehmotné strategické aktíva. In Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : CD s recenzovanými příspěvky. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. ISBN 978-80-7318-922-8, s. [1-9].
  článok

  článok

 6. BADÁŇOVÁ, Lucia. Outsourcing v logistike. In Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : CD s recenzovanými příspěvky. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. ISBN 978-80-7318-922-8, s. [1-6].
  článok

  článok

 7. ĎURIŠOVÁ, Soňa. Analýza pre potreby rozhodovania o outsourcingu personálnych činností. In Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : CD s recenzovanými příspěvky. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. ISBN 978-80-7318-922-8, s. [1-7].
  článok

  článok

 8. LJUDVIGOVÁ, Ivana. Nutnosť prítomnosti lídrov pri riadení zmien. In Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : CD s recenzovanými příspěvky. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. ISBN 978-80-7318-922-8, s. [1-15].
  článok

  článok

 9. CSÉFALVAYOVÁ, Katarína. Reforma medzinárodného menového systému. In Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : CD s recenzovanými příspěvky. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. ISBN 978-80-7318-922-8, s. [1-8].
  článok

  článok

 10. RABATINOVÁ, Marcela. Meranie výnosnosti DPH. In Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : CD s recenzovanými příspěvky. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. ISBN 978-80-7318-922-8, s. [1-8]. VEGA č. 1/0317/08.
  článok

  článok