Výsledky vyhľadávania

 1. VOŠTA, Milan - VONDRUŠKOVÁ, Barbora. Energy dependence, gas and oil supplies diversification and the implications for the EU. In Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá. - Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, 2009. ISSN 1335-2741, 2009, roč. 12, č. 4, s. 83-97.
  článok

  článok

 2. ZELENICKÁ, Zuzana. The Visegrad group and the EU - balanced relationship between the Visegrad group and the EU? In Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá. - Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, 2009. ISSN 1335-2741, 2009, roč. 12, č. 4, s. 43-82.
  článok

  článok

 3. NEČAS, Pavel - KELEMEN, Miroslav - SPILÝ, Peter. Core security elements of a new NATO strategic concept. In Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá. - Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, 2009. ISSN 1335-2741, 2009, roč. 12, č. 4, s. 120-130.
  článok

  článok

 4. RUBAN, Andryi. Political and economical premises of European energy integration. In Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá. - Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, 2009. ISSN 1335-2741, 2009, roč. 12, č. 4, s. 98-119.
  článok

  článok