Výsledky vyhľadávania

  1. AIESA 2010 - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník : 13. medzinárodná vedecká konferencia : Bratislava, 20.-21.5.2010 [elektronický zdroj]. Zostavili Janette Brixová, Martin Blahušiak. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. CD-ROM. ISBN 978-80-225-2980-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]