Výsledky vyhľadávania

 1. OLEXA, Milan - BAXA, Pavol. Európsky systém sociálnych štatistík a sociálnych informácií. In Nové výzvy pre sociálnu politiku v období globálnej krízy : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : [Národohospodárska fakulta EU], 2010. ISBN 978-80-225-2973-0, [S. 1-6].
  článok

  článok


 2. MICHALIČKOVÁ, Lenka. Aktívna politika trhu práce v období hospodárskej krízy. In Nové výzvy pre sociálnu politiku v období globálnej krízy : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : [Národohospodárska fakulta EU], 2010. ISBN 978-80-225-2973-0, s. [1-10]. VEGA č. 1/041/09.
  článok

  článok


 3. VESELOVSKÁ, Stanislava. Analýza nezamestnanosti podľa veku. In Nové výzvy pre sociálnu politiku v období globálnej krízy : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : [Národohospodárska fakulta EU], 2010. ISBN 978-80-225-2973-0, s. [1-8].
  článok

  článok


 4. PONGRÁCZOVÁ, Eva. Časová banka ako nástroj na budovanie sociálneho kapitálu. In Nové výzvy pre sociálnu politiku v období globálnej krízy : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : [Národohospodárska fakulta EU], 2010. ISBN 978-80-225-2973-0, s. [1-6]. VEGA 1/0414/09.
  článok

  článok


 5. MATULČÍKOVÁ, Marta. Ďalšie vzdelávanie - významný faktor rozvoja ľudských zdrojov. In Nové výzvy pre sociálnu politiku v období globálnej krízy : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : [Národohospodárska fakulta EU], 2010. ISBN 978-80-225-2973-0, s. [1-10].
  článok

  článok


 6. SCHULTZOVÁ, Anna. Daňová a odvodová politika SR. In Nové výzvy pre sociálnu politiku v období globálnej krízy : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : [Národohospodárska fakulta EU], 2010. ISBN 978-80-225-2973-0, s. [1-7].
  článok

  článok


 7. ILAVSKÁ-PISTOVČÁKOVÁ, Alena - KOVÁČOVÁ, Jaroslava. Desať rokov lisabonskej stratégie. In Nové výzvy pre sociálnu politiku v období globálnej krízy : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : [Národohospodárska fakulta EU], 2010. ISBN 978-80-225-2973-0.
  článok

  článok


 8. SABO, Štefan. Distributívna spravodlivosť ponukovo orientovanej ekonomiky. In Nové výzvy pre sociálnu politiku v období globálnej krízy : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : [Národohospodárska fakulta EU], 2010. ISBN 978-80-225-2973-0, s. [1-5].
  článok

  článok


 9. BUDAI, Andrej. Energetická politika EÚ ako jedna z podmienok udržateľnosti sociálneho systému. In Nové výzvy pre sociálnu politiku v období globálnej krízy : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : [Národohospodárska fakulta EU], 2010. ISBN 978-80-225-2973-0, s. [1-11]. VEGA 1/0440/10.
  článok

  článok


 10. IVANOVÁ, Pavlína. Etická miera nezamestnanosti a miera príjmovej nerovnosti. In Nové výzvy pre sociálnu politiku v období globálnej krízy : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : [Národohospodárska fakulta EU], 2010. ISBN 978-80-225-2973-0, s. [1-8]. VEGA 1/0478/08.
  článok

  článok