Výsledky vyhľadávania

 1. VESELOVSKÁ, Stanislava. Analýza nezamestnanosti podľa veku. In Nové výzvy pre sociálnu politiku v období globálnej krízy : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : [Národohospodárska fakulta EU], 2010. ISBN 978-80-225-2973-0, s. [1-8].
  článok

  článok

 2. MICHALIČKOVÁ, Lenka. Aktívna politika trhu práce v období hospodárskej krízy. In Nové výzvy pre sociálnu politiku v období globálnej krízy : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : [Národohospodárska fakulta EU], 2010. ISBN 978-80-225-2973-0, s. [1-10]. VEGA č. 1/041/09.
  článok

  článok

 3. PONGRÁCZOVÁ, Eva. Časová banka ako nástroj na budovanie sociálneho kapitálu. In Nové výzvy pre sociálnu politiku v období globálnej krízy : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : [Národohospodárska fakulta EU], 2010. ISBN 978-80-225-2973-0, s. [1-6]. VEGA 1/0414/09.
  článok

  článok

 4. ILAVSKÁ-PISTOVČÁKOVÁ, Alena - KOVÁČOVÁ, Jaroslava. Desať rokov lisabonskej stratégie. In Nové výzvy pre sociálnu politiku v období globálnej krízy : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : [Národohospodárska fakulta EU], 2010. ISBN 978-80-225-2973-0.
  článok

  článok

 5. MATULČÍKOVÁ, Marta. Ďalšie vzdelávanie - významný faktor rozvoja ľudských zdrojov. In Nové výzvy pre sociálnu politiku v období globálnej krízy : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : [Národohospodárska fakulta EU], 2010. ISBN 978-80-225-2973-0, s. [1-10].
  článok

  článok

 6. SCHULTZOVÁ, Anna. Daňová a odvodová politika SR. In Nové výzvy pre sociálnu politiku v období globálnej krízy : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : [Národohospodárska fakulta EU], 2010. ISBN 978-80-225-2973-0, s. [1-7].
  článok

  článok

 7. IVANOVÁ, Pavlína. Etická miera nezamestnanosti a miera príjmovej nerovnosti. In Nové výzvy pre sociálnu politiku v období globálnej krízy : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : [Národohospodárska fakulta EU], 2010. ISBN 978-80-225-2973-0, s. [1-8]. VEGA 1/0478/08.
  článok

  článok

 8. SABO, Štefan. Distributívna spravodlivosť ponukovo orientovanej ekonomiky. In Nové výzvy pre sociálnu politiku v období globálnej krízy : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : [Národohospodárska fakulta EU], 2010. ISBN 978-80-225-2973-0, s. [1-5].
  článok

  článok

 9. ORBÁNOVÁ, Darina. Finančné vzdelávanie v kontexte súčasných vzdelávacích trendov. In Nové výzvy pre sociálnu politiku v období globálnej krízy : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : [Národohospodárska fakulta EU], 2010. ISBN 978-80-225-2973-0, s. [1-5].
  článok

  článok

 10. NOVÁK, Jaromír. Hodnotenie zamestnancov ako integrálna súčasť manažmentu ľudských zdrojov. In Nové výzvy pre sociálnu politiku v období globálnej krízy : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : [Národohospodárska fakulta EU], 2010. ISBN 978-80-225-2973-0, s. [1-8].
  článok

  článok