Výsledky vyhľadávania

 1. ADAMCOVÁ, Lívia. Sprache und Kommunikation aus linguistischer sicht. In Výučba cudzích jazykov v 21. storočí : nekonferenčný [recenzovaný] zborník : Bratislava, marec 2010. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2933-4, s. 9-21.
  článok

  článok


 2. BODNÁR, Zoltán. Podcast und seine Anwendungsmöglichkeiten im Fremdsprachenunterricht. In Výučba cudzích jazykov v 21. storočí : nekonferenčný [recenzovaný] zborník : Bratislava, marec 2010. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2933-4, s. 68-73.
  článok

  článok


 3. LIŠKOVÁ, Danuša - ADAMCOVÁ, Silvia. Spiel und Spass mit Sprichwörtern im Unterricht. In Výučba cudzích jazykov v 21. storočí : nekonferenčný [recenzovaný] zborník : Bratislava, marec 2010. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2933-4, s. 106-110.
  článok

  článok


 4. VITA, Tiziano. L'istruzione universitaria in Slovacchia ed in Italia. In Výučba cudzích jazykov v 21. storočí : nekonferenčný [recenzovaný] zborník : Bratislava, marec 2010. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2933-4, s. 139-143.
  článok

  článok


 5. KANISOVÁ, Zdenka. Kommunikative Gestaltung des Deutschunterrichts im Rahmen der Konversation mit dem Lehrbuch "Sprache im Alltag". In Výučba cudzích jazykov v 21. storočí : nekonferenčný [recenzovaný] zborník : Bratislava, marec 2010. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2933-4, s. 151-155.
  článok

  článok


 6. MAIER, Tomas. Austriacizmy v ekonomickej nemčine. In Výučba cudzích jazykov v 21. storočí : nekonferenčný [recenzovaný] zborník : Bratislava, marec 2010. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2933-4, s. 45-54.
  článok

  článok


 7. PETRÍKOVÁ, Ľubica. Mestský mládežnícky slang vo vyučovaní francúzštiny, áno či nie? In Výučba cudzích jazykov v 21. storočí : nekonferenčný [recenzovaný] zborník : Bratislava, marec 2010. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2933-4, s. 55-58.
  článok

  článok


 8. SERESOVÁ, Katarína. Nemecký odborný hospodársky text v kontexte prekladu. In Výučba cudzích jazykov v 21. storočí : nekonferenčný [recenzovaný] zborník : Bratislava, marec 2010. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2933-4, s. 63-67.
  článok

  článok


 9. BREVENÍKOVÁ, Daniela. Inovatívnosť a proces zmien vo vyučovaní cudzích jazykov na vysokých školách. In Výučba cudzích jazykov v 21. storočí : nekonferenčný [recenzovaný] zborník : Bratislava, marec 2010. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2933-4, s. 74-78.
  článok

  článok


 10. DULEBOVÁ, Irina. Aktuálne možnosti využitia internetových zdrojov vo výučbe ruštiny ako cudzieho jazyka. In Výučba cudzích jazykov v 21. storočí : nekonferenčný [recenzovaný] zborník : Bratislava, marec 2010. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2933-4, s. 79-83.
  článok

  článok