Výsledky vyhľadávania

  1. SOROKOVÁ, Tatiana. Psychologické aspekty marketingovej dynamiky veľkých obchodných centier. In Ekonomické spektrum : recenzovaný vedecko-odborný on-line časopis o ekonómii a ekonomike [elektronický zdroj]. - Bratislava : CAESaR-Centrum vzdelávania, vedy a výskumu, 2010. ISSN 1336-9105, 2010, roč. 5, č. 1, s. 4-14. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0114478/casopis 01-2010.pdf>
    článok

    článok


  2. FRIANOVÁ, Viera. Súčasné prístupy k hodnoteniu účinnosti a efektívnosti marketingovej komunikácie. In Ekonomické spektrum : recenzovaný vedecko-odborný on-line časopis o ekonómii a ekonomike [elektronický zdroj]. - Bratislava : CAESaR-Centrum vzdelávania, vedy a výskumu, 2010. ISSN 1336-9105, 2010, roč. 5, č. 1, s. 17-31. VEGA 1/0385/10. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0114478/casopis 01-2010.pdf>
    článok

    článok