Výsledky vyhľadávania

 1. MUCHACKI, Mateusz. Vyhľadávanie školských a mimoškolských vedomostí na internete v Poľsku. In Technológia vzdelávania : vedecko-pedagogický časopis. - Nitra : SlovDidac, 2010. ISSN 1335-003X, 2010, roč. 18, č. 4, s. 17-19.
  článok

  článok

 2. LIBA, Jozef. E-learning ako inovatívna edukačná metóda výchovy k zdraviu. In Technológia vzdelávania : vedecko-pedagogický časopis. - Nitra : SlovDidac, 2010. ISSN 1335-003X, 2010, roč. 18, č. 4.
  článok

  článok

 3. ŠIMKOVÁ, Zuzana. Metódy a formy vzdelávania v oblasti informačno-komunikačných technológií. In Technológia vzdelávania : vedecko-pedagogický časopis. - Nitra : SlovDidac, 2010. ISSN 1335-003X, 2010, roč. 18, č. 4.
  článok

  článok