Výsledky vyhľadávania

 1. PETER, Martin. Vyhlásenie o správe a riadení spoločnosti. In Finančný manažér : periodikum Slovenskej asociácie podnikových finančníkov. - Bratislava : Slovenská asociácia podnikových finančníkov, 2010. ISSN 1335-5813, Leto 2010, roč. 10, č. 2, s. 43-45. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0115498/FM2010-2.pdf>
  článok

  článok


 2. RADVANSKÝ, Marek - SLOBODNÍKOVÁ, Soňa. Strednodobá prognóza vývoja ekonomiky v SR v rokoch 2010 - 2015. In Finančný manažér : periodikum Slovenskej asociácie podnikových finančníkov. - Bratislava : Slovenská asociácia podnikových finančníkov, 2010. ISSN 1335-5813, Leto 2010, roč. 10, č. 2, s. 46-49. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0115498/FM2010-2.pdf>
  článok

  článok


 3. VYSOCKÁ, Terézia - ČULKOVÁ, Katarína - CSIKÓSOVÁ, Adriana. Získavanie finančných prostriedkov európskych podnikov. In Finančný manažér : periodikum Slovenskej asociácie podnikových finančníkov. - Bratislava : Slovenská asociácia podnikových finančníkov, 2010. ISSN 1335-5813, Leto 2010, roč. 10, č. 2, s. 53-57. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0115498/FM2010-2.pdf>
  článok

  článok


 4. MARKOVÁ, Jana. Nárast počtu bankrotov a neuhradených záväzkov pokračuje aj v prvom kvartáli roku 2010. In Finančný manažér : periodikum Slovenskej asociácie podnikových finančníkov. - Bratislava : Slovenská asociácia podnikových finančníkov, 2010. ISSN 1335-5813, Leto 2010, roč. 10, č. 2, s. 58-67. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0115498/FM2010-2.pdf>
  článok

  článok