Výsledky vyhľadávania

  1. KOZOVSKÝ, Dušan. Majetková analýza obce ako súčasť finančno-ekonomickej analýzy. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Iura Edition. ISSN 1337-7523, 2009, č. 6, s. 3-7.
    článok

    článok