Výsledky vyhľadávania

  1. VEVERKOVÁ, Ingrid. Zásady rozpočtového hospodárenia obce. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Iura Edition, 2010. ISSN 1337-7523, 2010, roč. 3, č. 9, s. 3-7.
    článok

    článok