Výsledky vyhľadávania

 1. BAČIŠIN, Vladimír. Rizikový kapitál pri financovaní inovácií. In Produktivita a inovácie : prvý časopis o priemyselnom inžinerstve na Slovensku. - Žilina : SLCP, 2010. ISSN 1335-5961, 2010, roč. 11, č. 4, s. 3-5. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0118967/PaI_2010_04.pdf>
  článok

  článok

 2. KONSTANTOVÁ, Viera - KOVÁČIK, Martin - MEDVECKÝ, Štefan. Bionika - inšpiratívna cesta k inováciám produktov. In Produktivita a inovácie : prvý časopis o priemyselnom inžinerstve na Slovensku. - Žilina : SLCP, 2010. ISSN 1335-5961, 2010, roč. 11, č. 4, s. 6-8. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0118967/PaI_2010_04.pdf>
  článok

  článok

 3. JANOVČÍK, Michal - MIČIETA, Branislav. Hodnotenie inovačnej výkonnosti podnikov. In Produktivita a inovácie : prvý časopis o priemyselnom inžinerstve na Slovensku. - Žilina : SLCP, 2010. ISSN 1335-5961, 2010, roč. 11, č. 4, s. 9-12. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0118967/PaI_2010_04.pdf>
  článok

  článok

 4. BLAŠKOVÁ, Katarína. CERADA stredoeurópsky výskumno - vývojový priestor. In Produktivita a inovácie : prvý časopis o priemyselnom inžinerstve na Slovensku. - Žilina : SLCP, 2010. ISSN 1335-5961, 2010, roč. 11, č. 4, s. 20-21. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0118967/PaI_2010_04.pdf>
  článok

  článok

 5. KUPKA, Marián. Inovácia služieb hra Milk Run = vysoké úspory. In Produktivita a inovácie : prvý časopis o priemyselnom inžinerstve na Slovensku. - Žilina : SLCP, 2010. ISSN 1335-5961, 2010, roč. 11, č. 4, s. 18-19. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0118967/PaI_2010_04.pdf>
  článok

  článok