Výsledky vyhľadávania

 1. KOVÁŘOVÁ, Eva. Paul A. Samuleson: teorie projevených preferencí a její využití v teorii indexů. In Ekonomická revue. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, 2010. ISSN 1212-3951, 2010, roč. 13, č. 3, s. 137-144.
  článok

  článok

 2. DRASTICHOVÁ, Magdaléna. Aplikácia základných kritérií teórie optimálnej menovej oblasti na Slovensko. In Ekonomická revue. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, 2010. ISSN 1212-3951, 2010, roč. 13, č. 3, s. 153-160.
  článok

  článok

 3. KÖKÖRČENÝ, Michal. Architektúry integrace pro rozsáhlé informační systémy a ekonomické asapekty systémové integrace. In Ekonomická revue. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, 2010. ISSN 1212-3951, 2010, roč. 13, č. 3, s. 161-172.
  článok

  článok