Výsledky vyhľadávania

  1. TONCSENKOVÁ, Andrea. ALM- riadenie aktív a pasív v životnom poistení. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2010. ISSN 1336-3514, 2010, roč. 8, č. 2, s. 220-223.
    článok

    článok