Výsledky vyhľadávania

 1. ARBE, Tatiana. Slovenské inovatívne podniky a regionálna štruktúra ich trhov. In Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2010. ISSN 1336-7420, 2010, roč. 6, č. 4, s. 12-14. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0119216/fss0410.pdf>
  článok

  článok

 2. ANDREJIOVÁ, Miriam - KIMÁKOVÁ, Zuzana. Analýza stavu imisií SO2 vo vybraných lokalitách pomocou štatistických metód. In Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2010. ISSN 1336-7420, 2010, roč. 6, č. 4, s. 6-11. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0119216/fss0410.pdf>
  článok

  článok

 3. JEMALA, Ľubomír. Základné inovačné trendy v rozvoji manažmentu a diferencie medzi druhmi/generáciami manažmentu. In Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2010. ISSN 1336-7420, 2010, roč. 6, č. 4, s. 92-98. VEGA 1/0536/10. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0119216/fss0410.pdf>
  článok

  článok

 4. KATERINKOVÁ, Mária. Niektoré aspekty štatistiky zahraničného sťahovania. In Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2010. ISSN 1336-7420, 2010, roč. 6, č. 4, s. 99-105. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0119216/fss0410.pdf>
  článok

  článok

 5. KROPKOVÁ, Zlata. Komparácia inovačnej výkonnosti vybraných krajín EÚ. In Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2010. ISSN 1336-7420, 2010, roč. 6, č. 4, s. 118-124. VEGA 1/0339/10. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0119216/fss0410.pdf>
  článok

  článok

 6. PODMANICKÁ, Zuzana. Metodológia a prax zberu demografických údajov v Európskom štatistickom systéme. In Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2010. ISSN 1336-7420, 2010, roč. 6, č. 4, s. 142-147. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0119216/fss0410.pdf>
  článok

  článok

 7. POTANČOK, Milan. Inovácia v kontexte novej racionality. In Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2010. ISSN 1336-7420, 2010, roč. 6, č. 4, s. 148-151. VEGA 1/0536/10. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0119216/fss0410.pdf>
  článok

  článok

 8. ŠIMANOVSKÁ, Tatjana - MIŠOTA, Branislav. Počítačové simulácie ako inovatívne prístupy v procese experimentovania so socioekonomickými systémami. In Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2010. ISSN 1336-7420, 2010, roč. 6, č. 4, s. 163-166. VEGA 1/0536/10. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0119216/fss0410.pdf>
  článok

  článok

 9. STEHLÍKOVÁ, Beáta - TIRPÁKOVÁ, Anna. Hodnotenie inovačného procesu v krajinách EÚ. In Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2010. ISSN 1336-7420, 2010, roč. 6, č. 4, s. 167-172. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0119216/fss0410.pdf>
  článok

  článok

 10. ŽELONKOVÁ, Vladimíra. Spotrebné výdavky súkromných domácností v členení podľa krajov na Slovensku. In Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2010. ISSN 1336-7420, 2010, roč. 6, č. 4, s. 173-178. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0119216/fss0410.pdf>
  článok

  článok