Výsledky vyhľadávania

  1. KRÁĽOVIČ, Jozef - VLACHYNSKÝ, Karol. Finančný manažment. 2. preprac. a dopln. vyd. Bratislava : Iura Edition, 2006. 455 s. Ekonómia. ISBN 80-8078-042-0. [Počet ex. : 9, z toho voľných 5, prezenčne 3]
  2. HYRÁNEK, Eduard. Vybrané teoretické aspekty optimalizácie kapitálovej štruktúry podniku. In Dialógy o ekonomike a riadení : odborno-informačný časopis pre členov Klubu ekonómov Ekonomickej univerzity a jej absolventov. - Bratislava : Klub ekonómov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2003. ISSN 1335-4582, 2003, roč. 5, č. 14, s. 8-13.
    článok

    článok