Výsledky vyhľadávania

 1. BRNOVÁ, Miroslava. Vplyv zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia na ustanovenia zákona o dani z príjmov. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2010. ISSN 1335-7034, 2010, roč. 15, č. 10, s. 10-14. Dostupné na : <http://www.daneauctovnictvo.sk/2010/10-2010-1/Vplyv-zmluv-o-zamedzeni-dvojiteho-zdanenia-na-ustanovenia-zakona-o-dani-z-prijmov-3-cast/>
  článok

  článok

 2. JABLONKOVÁ, Zdenka. Uplatňovanie DPH pri skladovaní tovaru. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2010. ISSN 1335-7034, 2010, roč. 15, č. 10, s. 15-16. Dostupné na : <http://www.daneauctovnictvo.sk/2010/10-2010-1/Uplatnovanie-DPH-pri-skladovani-tovaru/>
  článok

  článok

 3. TUŠAN, Radoslav. Stanovenie významnosti v etape plánovania auditu. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2010. ISSN 1335-7034, 2010, roč. 15, č. 10, s. 38-41. Dostupné na : <http://www.daneauctovnictvo.sk/2010/10-2010-1/Stanovenie-vyznamnosti-v-etape-planovania-auditu/>
  článok

  článok

 4. STRÄHLOVÁ, Jarmila. Reklama v jednoduchom účtovníctve. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2010. ISSN 1335-7034, 2010, roč. 15, č. 10, s. 42-51. Dostupné na : <http://www.daneauctovnictvo.sk/2010/10-2010-1/Reklama-v-jednoduchom-uctovnictve/>
  článok

  článok