Výsledky vyhľadávania

  1. LANGHAMROVÁ, Jitka et al. Prognóza lidského kapitálu obyvatelstva České republiky do roku 2050. In Demografie : revue pro výzkum populačního vývoje. - Praha : Český statistický úřad, 2010. ISSN 0011-8265, 2010, roč. 52, č. 3, s. 181-196. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0119660/180310q3.pdf>
    článok

    článok

  2. KOUBEK, Josef. Několik poznámek k pojetí lidského kapitálu. In Demografie : revue pro výzkum populačního vývoje. - Praha : Český statistický úřad, 2010. ISSN 0011-8265, 2010, roč. 52, č. 3, s. 177-180. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0119660/180310q3.pdf>
    článok

    článok