Výsledky vyhľadávania

  1. NEMCOVÁ, Edita. Anticipačné myslenie v podmienkach globalizovaného sveta – nové výzvy a obmedzenia. In Možnosti prognózovania reálnej konvergencie SR k EÚ : zborník vedeckých statí k výskumnému projektu aplikovaného výskumu č. 4/2001/08. - Bratislava : EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2948-8, s. 134-149.
    článok

    článok