Výsledky vyhľadávania

  1. STRELKOVÁ, Katarína. Spoločné magisterské programy - cesta k formovaniu návykov interkultúrnej komunikácie. In Lingvistika a lingvodidaktika na školách filologického zamerania : zborník príspevkov. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2009. ISBN 978-80-89328-25-3, s. 105-109.
    článok

    článok

  2. SERESOVÁ, Katarína. Testovanie vedomostných úrovní cudzieho všeobecného a odborného ekonomického jazyka pre bakalárske štúdium na EU v Bratislave v rámci kreditového systému. In UNINFOS 2009. Medzinárodná konferencia. UNINFOS 2007 - univerzitné informačné systémy : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie, Bratislava 13.-15.11.2007. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. ISBN 978-80-225-2418-6, s. 148-150.
    článok

    článok