Výsledky vyhľadávania

  1. BREZINA, Ivan - GERTLER, Pavel - PEKÁR, Juraj. Viackriteriálne vyhodnotenie krajín CEFTA metódami triedy PROMETHEE prostredníctvom nominálnych konvergenčných kritérií pri vstupe do Európskej únie. In Dialógy o ekonomike a riadení : odborno-informačný časopis pre členov Klubu ekonómov Ekonomickej univerzity a jej absolventov. - Bratislava : Klub ekonómov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2006. ISSN 1335-4582, marec 2006, roč. 8, č. 24, s. 51-59.
    článok

    článok