Výsledky vyhľadávania

 1. VOLEJNÍKOVÁ, Jolana. Protikorupční politika v České republice. In Aktuálne pohľady na konkurencieschopnosť a podnikanie : [zborník vedeckých prác]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3079-8, s. 243-249.
  článok

  článok

 2. GEJDOŠ, Pavol. Zvyšovania výkonnosti organizácie prostredníctvom efektíneho uplatňovania procesného manažmentu. In Aktuálne pohľady na konkurencieschopnosť a podnikanie : [zborník vedeckých prác]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3079-8, s. 50-55.
  článok

  článok

 3. CHRAMOSTOVÁ, Ivana - JANSOVÁ, Markéta. Srovnání CSR v Norsku a Spolkové republice Německo. In Aktuálne pohľady na konkurencieschopnosť a podnikanie : [zborník vedeckých prác]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3079-8, s. 67-72.
  článok

  článok

 4. KISLINGEROVÁ, Eva. Podnikatelské prostředí v České republice - brzda obnovy ekonomiky po krizi. In Aktuálne pohľady na konkurencieschopnosť a podnikanie : [zborník vedeckých prác]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3079-8, s. 81-88.
  článok

  článok

 5. KOVÁCS, Jan. Jak reagují excelentní japonské a české firmy na krizi? In Aktuálne pohľady na konkurencieschopnosť a podnikanie : [zborník vedeckých prác]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3079-8, s. 89-97.
  článok

  článok

 6. MIKOLÁŠ, Zdeněk - LUDVÍK, Ladislav. Vybrané aspekty chápání konkurenceschopnosti průmyslových podniků. In Aktuálne pohľady na konkurencieschopnosť a podnikanie : [zborník vedeckých prác]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3079-8, s. 131-138.
  článok

  článok

 7. NEUMAIEROVÁ, Inka - NEUMAIER, Ivan. Simulace střetu zájmu stakeholders. In Aktuálne pohľady na konkurencieschopnosť a podnikanie : [zborník vedeckých prác]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3079-8, s. 152-160.
  článok

  článok

 8. NOVOTNÝ, Jiří - MIKUŠ, Petr. K některým aspektům využívíní hospodářského a sociálního potenciálu družstva jako právní formy podnikání. In Aktuálne pohľady na konkurencieschopnosť a podnikanie : [zborník vedeckých prác]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3079-8, s. 161-169.
  článok

  článok

 9. POTKÁNY, Marek. Ekonomická podstata využitia outsourcingu v podnikoch drevárskeho priemyslu. In Aktuálne pohľady na konkurencieschopnosť a podnikanie : [zborník vedeckých prác]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3079-8, s. 175-182.
  článok

  článok

 10. SKOPAL, Pavel. Vybrané aspekty znaleckého ocenění fotovoltaické elektrárny. In Aktuálne pohľady na konkurencieschopnosť a podnikanie : [zborník vedeckých prác]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3079-8, s. 210-216.
  článok

  článok