Výsledky vyhľadávania

 1. MAJTÁN, Štefan. Predslov. In Aktuálne pohľady na konkurencieschopnosť a podnikanie : [zborník vedeckých prác]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3079-8, s. 5.
  článok

  článok

 2. FENDEKOVÁ, Eleonora - KOHOUTOVÁ, Zuzana. Podpora obnovitelných zdrojů energie a její důsledky na příkladu rozvoje fotovoltaiky v ČR. - Registrovaný: Web of Science. In Aktuálne pohľady na konkurencieschopnosť a podnikanie : [zborník vedeckých prác]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3079-8, s. 31-38.
  článok

  článok

 3. DUBCOVÁ, Gabriela - BUDINSKÝ, Michal. Vybrané problémy projektového controllingu. In Aktuálne pohľady na konkurencieschopnosť a podnikanie : [zborník vedeckých prác]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3079-8, s. 14-30.
  článok

  článok

 4. FOLTÍNOVÁ, Alžbeta - DUBCOVÁ, Gabriela. Aplikácia vybraných modelov analýzy nákladov v operatívnom controllingu. In Aktuálne pohľady na konkurencieschopnosť a podnikanie : [zborník vedeckých prác]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3079-8, s. 39-49.
  článok

  článok

 5. GRANČIČOVÁ, Katarína. Ťažiskové problémy marketingu malej firmy. In Aktuálne pohľady na konkurencieschopnosť a podnikanie : [zborník vedeckých prác]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3079-8, s. 56-66.
  článok

  článok

 6. JAKUBEC, Miroslav - KARDOŠ, Peter. Možnosti a predpoklady rozvoja trhu s nehnuteľnosťami v podmienkach Slovenskej republiky. In Aktuálne pohľady na konkurencieschopnosť a podnikanie : [zborník vedeckých prác]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3079-8, s. 73-80.
  článok

  článok

 7. MAJDÚCHOVÁ, Helena - NEUMANNOVÁ, Anna. Postavenie podnikového hospodárstva v súčasnej etape ekonomického vývoja. In Aktuálne pohľady na konkurencieschopnosť a podnikanie : [zborník vedeckých prác]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3079-8, s. 117-123.
  článok

  článok

 8. MAJTÁN, Štefan. Výsledky výskumu diagnostikovania hodnotových vzťahov a trhových aktivít v podniku. In Aktuálne pohľady na konkurencieschopnosť a podnikanie : [zborník vedeckých prác]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3079-8, s. 124-130.
  článok

  článok

 9. KRIŽAN, Martin - FABIAN, Peter. Hospodárske výsledky podnikov dokáže ovplyvňovať aj nehmotná časť majetku. In Aktuálne pohľady na konkurencieschopnosť a podnikanie : [zborník vedeckých prác]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3079-8, s. 103-111.
  článok

  článok

 10. MATUŠOVIČ, Martin. Identifikácia výskumu v podniku. In Aktuálne pohľady na konkurencieschopnosť a podnikanie : [zborník vedeckých prác]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3079-8, s. 139-144. VEGA 1/0686/08.
  článok

  článok