Výsledky vyhľadávania

 1. VETERNÍKOVÁ, Mária - MIŠURA, Ján. Ochrana bezpečnosti výrobkov podľa právnej úpravy o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody. In Produktová politika a jej sociálno-ekonomické aspekty : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3085-9, s. 204-213.
  článok

  článok

 2. BOCANOVÁ, Mária. Investičné diamanty ako predmet obchodných vzťahov. In Produktová politika a jej sociálno-ekonomické aspekty : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3085-9, s. 5-14.
  článok

  článok

 3. ČIZMADIOVÁ, Kristína. Prístup Slovenskej republiky k trvalo udržateľnému rozvoju a k environmentálnej produktovej politike. In Produktová politika a jej sociálno-ekonomické aspekty : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3085-9, s. 15-20. PMVP 2316068.
  článok

  článok

 4. DZUROVÁ, Mária - KORČOKOVÁ, Marína. Nebezpečné výrobky a ochrana spotrebiteľa. In Produktová politika a jej sociálno-ekonomické aspekty : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3085-9, s. 21-36. VEGA 1/0557/08.
  článok

  článok

 5. FURDOVÁ, Lucia. Vplyv logistiky na rozhodovanie o produkte so zameraním na pridanú hodnotu. In Produktová politika a jej sociálno-ekonomické aspekty : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3085-9, s. 37-45. IGM 2316071.
  článok

  článok

 6. GONDÁROVÁ, Jana - JELŠÍKOVÁ, Martina. Legislatíva ekologického poľnohospodárstva a označovanie potravín. In Produktová politika a jej sociálno-ekonomické aspekty : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3085-9, s. 46-51.
  článok

  článok

 7. KAČEŇÁK, Igor. Využitie bioplastov v obalovej technike. In Produktová politika a jej sociálno-ekonomické aspekty : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3085-9, s. 66-71.
  článok

  článok

 8. KNOŠKOVÁ, Ľubica. Strategické prístupy k riadeniu produktových inovácií. In Produktová politika a jej sociálno-ekonomické aspekty : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3085-9, s. 79-88. VEGA 1/0668/08.
  článok

  článok

 9. KARKALÍKOVÁ, Marta. Implementácia systémov manažérstva v praxi. In Produktová politika a jej sociálno-ekonomické aspekty : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3085-9, s. 72-78.
  článok

  článok

 10. KOVÁČOVÁ, Natália. Zvyšovanie kvality a bezpečnosti produktov prostredníctvom integrácie manažérskych systémov. In Produktová politika a jej sociálno-ekonomické aspekty : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3085-9, s. 98-104. IGM 2316070/10.
  článok

  článok