Výsledky vyhľadávania

 1. KOSIOROWSKA, Małgorzata - LESIÓW, Tomasz. Food safety management system according to ISO 22000 in the selected poultry plant. In Produktová politika a jej sociálno-ekonomické aspekty : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3085-9, s. 89-97.
  článok

  článok

 2. ČIZMADIOVÁ, Kristína. Prístup Slovenskej republiky k trvalo udržateľnému rozvoju a k environmentálnej produktovej politike. In Produktová politika a jej sociálno-ekonomické aspekty : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3085-9, s. 15-20. PMVP 2316068.
  článok

  článok

 3. FURDOVÁ, Lucia. Vplyv logistiky na rozhodovanie o produkte so zameraním na pridanú hodnotu. In Produktová politika a jej sociálno-ekonomické aspekty : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3085-9, s. 37-45. IGM 2316071.
  článok

  článok

 4. KARKALÍKOVÁ, Marta. Implementácia systémov manažérstva v praxi. In Produktová politika a jej sociálno-ekonomické aspekty : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3085-9, s. 72-78.
  článok

  článok

 5. KRISTOVÁ, Ľudmila - KOŠÚTOVÁ, Tatiana. Požiadavky na výrobky vo verejnom obstarávaní. In Produktová politika a jej sociálno-ekonomické aspekty : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3085-9, s. 105-112.
  článok

  článok

 6. MLÁKAY, Jozef. Dizajn - významný činiteľ konkurencieschopnosti produktov. In Produktová politika a jej sociálno-ekonomické aspekty : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3085-9, s. 145-153.
  článok

  článok

 7. STRHAN, Rastislav. Bezpečnosť hračiek ako spoločenský problém. In Produktová politika a jej sociálno-ekonomické aspekty : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3085-9, s. 164-173.
  článok

  článok

 8. STRHAN, Rastislav. Štát - podnik, teória - prax, tovaroznalectvo - produktové manažérstvo - hľadanie systémového pohľadu. In Produktová politika a jej sociálno-ekonomické aspekty : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3085-9, s. 174-184.
  článok

  článok

 9. ŠTEFAŇÁK, Peter. Udržateľný rozvoj v cestovnom ruchu. In Produktová politika a jej sociálno-ekonomické aspekty : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3085-9, s. 185-190. IGM 2316070/10.
  článok

  článok

 10. VETERNÍKOVÁ, Mária - MIŠURA, Ján. Ochrana bezpečnosti výrobkov podľa právnej úpravy o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody. In Produktová politika a jej sociálno-ekonomické aspekty : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3085-9, s. 204-213.
  článok

  článok