Výsledky vyhľadávania

 1. PROCIKOVÁ, Júlia. Politika Európskej únie a jej odraz v slovenských a nemeckých printových médiách. In Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2009 : II. medzinárodné vedecké sympózium doktorandov : zborník zborník vedeckých prác : 5. novembra 2009 Bratislava. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2010. ISBN 978-80-89328-52-9, s. 140-143.
  článok

  článok

 2. KUNOVSKÁ, Ingrid. Interkultúrne reálie vo výučbe cudzích jazykov – výskumná časť. In Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2009 : II. medzinárodné vedecké sympózium doktorandov : zborník zborník vedeckých prác : 5. novembra 2009 Bratislava. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2010. ISBN 978-80-89328-52-9, s. 127-134.
  článok

  článok

 3. GONDOVÁ, Daniela. Rôzne prístupy k vyučovaniu cudzích jazykov v histórii a v súčasnosti vo frankofónnej didaktickej literatúre. In Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2009 : II. medzinárodné vedecké sympózium doktorandov : zborník zborník vedeckých prác : 5. novembra 2009 Bratislava. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2010. ISBN 978-80-89328-52-9, s. 121-126.
  článok

  článok

 4. ADAMCOVÁ, Silvia. Jazyková, odborná a interkultúrna charakteristika odborného textu diplomacie. In Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2009 : II. medzinárodné vedecké sympózium doktorandov : zborník zborník vedeckých prác : 5. novembra 2009 Bratislava. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2010. ISBN 978-80-89328-52-9, s. 113-116.
  článok

  článok

 5. JANÍČKOVÁ, Eva. Interkultúrne rozdiely, ich význam a hodnotenie. In Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2009 : II. medzinárodné vedecké sympózium doktorandov : zborník zborník vedeckých prác : 5. novembra 2009 Bratislava. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2010. ISBN 978-80-89328-52-9, s. 180-184.
  článok

  článok

 6. BREVENÍKOVÁ, Daniela. O koncepčnom prístupe k obsahu doktorandského štúdia. In Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2009 : II. medzinárodné vedecké sympózium doktorandov : zborník zborník vedeckých prác : 5. novembra 2009 Bratislava. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2010. ISBN 978-80-89328-52-9, s. 18-21.
  článok

  článok

 7. CHOVANCOVÁ, Božena. Verejné a súkromné zdroje pri financovaní doktorandského štúdia a podpory mladých vedcov. In Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2009 : II. medzinárodné vedecké sympózium doktorandov : zborník zborník vedeckých prác : 5. novembra 2009 Bratislava. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2010. ISBN 978-80-89328-52-9, s. 11-17.
  článok

  článok

 8. HELMOVÁ, Milena. Interkultúrna kompetencia a rokovacie štýly. In Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2009 : II. medzinárodné vedecké sympózium doktorandov : zborník zborník vedeckých prác : 5. novembra 2009 Bratislava. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2010. ISBN 978-80-89328-52-9, s. 49-52.
  článok

  článok

 9. BLAHAK, Boris - PIBER, Clemens. Deutschsprachige Spielfilme als Medium interkultureller Sensibilisierung im Rahmen des Tourismus-bezogenen Fachsprachenunterrichts Deutsch. In Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2009 : II. medzinárodné vedecké sympózium doktorandov : zborník zborník vedeckých prác : 5. novembra 2009 Bratislava. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2010. ISBN 978-80-89328-52-9, s. 29-48.
  článok

  článok

 10. RIZEKOVÁ, Iveta. Argumentácia v komunikácii - teória a prax. In Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2009 : II. medzinárodné vedecké sympózium doktorandov : zborník zborník vedeckých prác : 5. novembra 2009 Bratislava. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2010. ISBN 978-80-89328-52-9, s. 60-65.
  článok

  článok