Výsledky vyhľadávania

 1. IVANOVÁ, Eva. Význam cudzieho jazyka pre budúcich diplomatov. In Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2009. Medzinárodné vedecké sympózium doktorandov. Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2009 : II. medzinárodné vedecké sympózium doktorandov : zborník zborník vedeckých prác : 5. novembra 2009 Bratislava. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2010. ISBN 978-80-89328-52-9, s. 201-206 CD-ROM.
  článok

  článok

 2. RIZEKOVÁ, Iveta. Argumentácia v komunikácii - teória a prax. In Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2009 : II. medzinárodné vedecké sympózium doktorandov : zborník zborník vedeckých prác : 5. novembra 2009 Bratislava. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2010. ISBN 978-80-89328-52-9, s. 60-65.
  článok

  článok

 3. MAIER, Tomas. Problém prvého obliehania Viedne (1529) a obrana strednej Európy pred expanziou Osmanov. In Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2009 : II. medzinárodné vedecké sympózium doktorandov : zborník zborník vedeckých prác : 5. novembra 2009 Bratislava. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2010. ISBN 978-80-89328-52-9, s. 83-87.
  článok

  článok

 4. HULAJOVÁ, Ľubica. Hofstedeho dielo Culture´s consequences a jeho kritika. In Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2009 : II. medzinárodné vedecké sympózium doktorandov : zborník zborník vedeckých prác : 5. novembra 2009 Bratislava. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2010. ISBN 978-80-89328-52-9, s. 88-92. VEGA 1/0561/08.
  článok

  článok

 5. ONDRUŠOVÁ, Terézia. Je angličtina "neutrálny" jazyk? In Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2009 : II. medzinárodné vedecké sympózium doktorandov : zborník zborník vedeckých prác : 5. novembra 2009 Bratislava. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2010. ISBN 978-80-89328-52-9, s. 79-82.
  článok

  článok

 6. MIKOLAJOVÁ, Zuzana. Tendencie prekladateľskej tvorby. In Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2009 : II. medzinárodné vedecké sympózium doktorandov : zborník zborník vedeckých prác : 5. novembra 2009 Bratislava. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2010. ISBN 978-80-89328-52-9, s. 144-147.
  článok

  článok

 7. PROCIKOVÁ, Júlia. Politika Európskej únie a jej odraz v slovenských a nemeckých printových médiách. In Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2009 : II. medzinárodné vedecké sympózium doktorandov : zborník zborník vedeckých prác : 5. novembra 2009 Bratislava. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2010. ISBN 978-80-89328-52-9, s. 140-143.
  článok

  článok

 8. STRADIOTOVÁ, Eva. Možnosti použitia weblogu vo vyučovacom procese. In Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2009 : II. medzinárodné vedecké sympózium doktorandov : zborník zborník vedeckých prác : 5. novembra 2009 Bratislava. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2010. ISBN 978-80-89328-52-9, s. 135-139.
  článok

  článok

 9. KUNOVSKÁ, Ingrid. Interkultúrne reálie vo výučbe cudzích jazykov – výskumná časť. In Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2009 : II. medzinárodné vedecké sympózium doktorandov : zborník zborník vedeckých prác : 5. novembra 2009 Bratislava. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2010. ISBN 978-80-89328-52-9, s. 127-134.
  článok

  článok

 10. GONDOVÁ, Daniela. Rôzne prístupy k vyučovaniu cudzích jazykov v histórii a v súčasnosti vo frankofónnej didaktickej literatúre. In Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2009 : II. medzinárodné vedecké sympózium doktorandov : zborník zborník vedeckých prác : 5. novembra 2009 Bratislava. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2010. ISBN 978-80-89328-52-9, s. 121-126.
  článok

  článok