Výsledky vyhľadávania

 1. NOVÁK, Peter. Taktiky a stratégie budovania dátových centier. In eFOCUS : špecializovaný časopis o znalostnej spoločnosti a informačných technológiách. - [Svätý Jur] : Digit, 2010. ISSN 1336-1805, 2010, roč. 10, č. 3, s. 6-10.
  článok

  článok

 2. MALÝ, Oto. Prečo prezentovať služby dátových centier? In eFOCUS : špecializovaný časopis o znalostnej spoločnosti a informačných technológiách. - [Svätý Jur] : Digit, 2010. ISSN 1336-1805, 2010, roč. 10, č. 3, s. 15-21.
  článok

  článok

 3. HRNČIAR, Martin. Realizácia dátového centra štyri kľúčové fázy. In eFOCUS : špecializovaný časopis o znalostnej spoločnosti a informačných technológiách. - [Svätý Jur] : Digit, 2010. ISSN 1336-1805, 2010, roč. 10, č. 3, s. 25-27.
  článok

  článok

 4. MAREČKOVÁ, Miroslava. Energetická účinnosť z pohľadu EÚ. In eFOCUS : špecializovaný časopis o znalostnej spoločnosti a informačných technológiách. - [Svätý Jur] : Digit, 2010. ISSN 1336-1805, 2010, roč. 10, č. 3, s. 40-42.
  článok

  článok

 5. HEDERLING, Karol. Dátové centrá stredobodom pozornosti. In eFOCUS : špecializovaný časopis o znalostnej spoločnosti a informačných technológiách. - [Svätý Jur] : Digit, 2010. ISSN 1336-1805, 2010, roč. 10, č. 3, s. 22-24.
  článok

  článok

 6. NÉMETH, Vojtech. Outsourcing datacentra ako riešenie. In eFOCUS : špecializovaný časopis o znalostnej spoločnosti a informačných technológiách. - [Svätý Jur] : Digit, 2010. ISSN 1336-1805, 2010, roč. 10, č. 3, s. 34-36.
  článok

  článok

 7. MAREČKOVÁ, Miroslava. Ako usporiť energiu. In eFOCUS : špecializovaný časopis o znalostnej spoločnosti a informačných technológiách. - [Svätý Jur] : Digit, 2010. ISSN 1336-1805, 2010, roč. 10, č. 3, s. 46-47.
  článok

  článok

 8. PÁLENÍK, Tomáš. Softvérová podpora projektového riadenia - potreby a očakávania projektového manažéra. In eFOCUS : špecializovaný časopis o znalostnej spoločnosti a informačných technológiách. - [Svätý Jur] : Digit, 2010. ISSN 1336-1805, 2010, roč. 10, č. 3, s. 52-56.
  článok

  článok

 9. MIČINSKÝ V., Ľudovít - NIELSEN, Tomáš. Riešenie sporov v oblasti IT. In eFOCUS : špecializovaný časopis o znalostnej spoločnosti a informačných technológiách. - [Svätý Jur] : Digit, 2010. ISSN 1336-1805, 2010, roč. 10, č. 3, s. 64-65.
  článok

  článok