Výsledky vyhľadávania

 1. MESÁROŠ, František - BEREŠOVÁ, Jana. Ekonomická efektívnosť PPP projektov. In Ekonomika a manažment podniku : vedecký časopis pre ekonomickú teóriu a prax. - Košice : Výskumný ústav stavebnej informatiky, 2009. ISSN 1336-4103, 2009, roč. 7, č. 1, s.11-20.
  článok

  článok

 2. ŠEBO, Juraj. Projektové riadenie s podporou metód sieťovej analýzy. In Ekonomika a manažment podniku : vedecký časopis pre ekonomickú teóriu a prax. - Košice : Výskumný ústav stavebnej informatiky, 2009. ISSN 1336-4103, 2009, roč. 7, č. 1, s. 21-30.
  článok

  článok

 3. SEŇOVÁ, Andrea. Postavenie SCM v manažmente podniku v čase vplyvu hospodárskej a finančnej krízy. In Ekonomika a manažment podniku : vedecký časopis pre ekonomickú teóriu a prax. - Košice : Výskumný ústav stavebnej informatiky, 2009. ISSN 1336-4103, 2009, roč. 7, č. 1, s. 31-40.
  článok

  článok

 4. DRÁBIK, Ladislav. Možnosti pôsobenia malých a stredných podnikov v čase krízy. In Ekonomika a manažment podniku : vedecký časopis pre ekonomickú teóriu a prax. - Košice : Výskumný ústav stavebnej informatiky, 2009. ISSN 1336-4103, 2009, roč. 7, č. 1, s. 41-54.
  článok

  článok

 5. TEPLICKÁ, Katarína. Nástroje manažérskeho účtovníctva. In Ekonomika a manažment podniku : vedecký časopis pre ekonomickú teóriu a prax. - Košice : Výskumný ústav stavebnej informatiky, 2009. ISSN 1336-4103, 2009, roč. 7, č. 1, s. 4-10.
  článok

  článok

 6. LASTOMÍRSKA, Ivana - KUNDRÍKOVÁ, Zuzana. Bariérové opcie a ich aplikácia na tvorbu niektorých štrukúrovaných produktov. In Ekonomika a manažment podniku : vedecký časopis pre ekonomickú teóriu a prax. - Košice : Výskumný ústav stavebnej informatiky, 2009. ISSN 1336-4103, 2009, roč. 7, č. 1, s. 55-66.
  článok

  článok

 7. MESÁROŠ, Peter - PUDŁO, Patrycja. Riadenie znalostí v stavebných podnikoch na Slovensku - komparatívna štúdia. In Ekonomika a manažment podniku : vedecký časopis pre ekonomickú teóriu a prax. - Košice : Výskumný ústav stavebnej informatiky, 2009. ISSN 1336-4103, 2009, roč. 7, č. 1, s. 68-83. VEGA 1/0295/09.
  článok

  článok