Výsledky vyhľadávania

  1. HALAGOVÁ, Lýdia - BAŠISTOVÁ, Alena. Vnímavosť spoločensky zodpovedného podnikania spoločnosťami vo východoslovenskom regióne. In Ekonomika a manažment podniku : vedecký časopis pre ekonomickú teóriu a prax. - Košice : Výskumný ústav stavebnej informatiky, 2009. ISSN 1336-4103, 2009, roč. 7, č. 1, s. 84-94.
    článok

    článok

  2. KITA, Pavol. [Regresná a korelačná analýza s aplikáciami]. In Ekonomika a manažment podniku : vedecký časopis pre ekonomickú teóriu a prax. - Košice : Výskumný ústav stavebnej informatiky, 2009. ISSN 1336-4103, 2009, roč. 7, č. 1, s. 95-96. Recenzia na: Regresná a korelačná analýza s aplikáciami / Erik Šoltés. - Bratislava : Iura Edition, 2008. - ISBN 978-80-8078-163-7.
    článok

    článok