Výsledky vyhľadávania

  1. PASTORÁKOVÁ, Erika. Analýza všeobecných a špecifických činností poisťovne. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax. - Bratislava : Derivát, 2006. ISSN 1336-5711, December 2006, č. 12. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <http://www.derivat.sk/index.php?PageID=932>
    článok

    článok

  2. PASTORÁKOVÁ, Erika. Analýza všeobecných a špecifických činností poisťovne. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax. - Bratislava : Derivát, 2006. ISSN 1336-5711, November 2006, č. 11. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <http://www.derivat.sk/files/2006casopisoktober-december/HotNov2006Pastorakova1.doc>
    článok

    článok