Výsledky vyhľadávania

  1. STRIČÍK, Michal et al. Vnímanie eLearningového vzdelávania študentmi PHF EU v Košiciach. In Kvalita vzdelávacieho procesu v rámci vysokého školstva SR - systém manažérstva kvality v školstve : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 23.-24.9.2010 Štrba. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU v Košiaciach, 2010. ISBN 978-80-225-3074-3, s. 186-195. KEGA 158-042EU-4/2010.
    článok

    článok