Výsledky vyhľadávania

 1. HUDÁK, Matej - BUDAJOVÁ, Kristína. Implementácia Quality function deployment v procese zavedenia spoločenskej zodpovednosti. In Trendy v aplikovaní štatistických metód pri zlepšovaní kvality : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 12.-13. júl 2010 Malá Ida. - Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU v Košiciach, 2010. ISBN 978-80-225-3016-3, s. 31-36.
  článok

  článok

 2. ĎURIČEKOVÁ, Denisa - TKÁČ, Michal. Metodický postup pri zlepšovaní kvality vo fáze vývoja konceptu s využitím štatistických metód. In Trendy v aplikovaní štatistických metód pri zlepšovaní kvality : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 12.-13. júl 2010 Malá Ida. - Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU v Košiciach, 2010. ISBN 978-80-225-3016-3, s. 4-13.
  článok

  článok

 3. HAJDUOVÁ, Zuzana - ANDREJKOVIČ, Marek - TKÁČ, Michal. Využitie Six sigma pri zlepšovaní procesov v leteckej doprave. In Trendy v aplikovaní štatistických metód pri zlepšovaní kvality : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 12.-13. júl 2010 Malá Ida. - Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU v Košiciach, 2010. ISBN 978-80-225-3016-3, s. 15-22. KEGA 158-042EU-4/2010.
  článok

  článok