Výsledky vyhľadávania

  1. VARCHOLOVÁ, Tatiana - DUBOVICKÁ, Lenka. Nový manažment rizika. Bratislava : Iura Edition, 2008. 196 s. Ekonómia. VEGA 1/3809/06. ISBN 978-80-8078-191-0. [Počet ex. : 23, z toho voľných 18, prezenčne 3]
  2. VARCHOLOVÁ, Tatiana - RIMARČÍK, Marián. Vybrané príklady z analýzy rizika : praktikum. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2005. 151 s. ISBN 80-225-2028-4. [Počet ex. : 20, z toho voľných 14, prezenčne 2]