Výsledky vyhľadávania

  1. GAVAĽOVÁ, Viera. Ekonomika a obchodná politika rozvojových krajín. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. 210 s. ISBN 978-80-225-2439-1. [Počet ex. : 10, z toho voľných 9, prezenčne 1]
  2. BALÁŽ, Peter et al. Medzinárodné podnikanie. 4. vyd. Bratislava : Sprint vfra, 2005. 571 s. Nová ekonómia. ISBN 80-89085-51-2. [Počet ex. : 8, z toho voľných 7, prezenčne 1]