Výsledky vyhľadávania

 1. ŠUKALOVÁ, Viera. Veda a inovácie ako nástroj konkurencieschopnosti v období globalizácie. In Podniková ekonomika a manažment : elektronický odborný časopis o ekonomike, manažmente, marketingu a logistike podniku. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2010. ISSN 1336-5878, 2010, roč. 6, č. mimoriadne číslo, s. 587-592. VEGA 1/0471/08. Dostupné na : <http://www.keuniza.sk/konferencia/upload/zbornik.pdf>
  článok

  článok

 2. ZUZČÁK, Peter - ŠTOFKOVÁ, Katarína. Dôsledky hospodárskej krízy na podnikateľské subjekty. In Podniková ekonomika a manažment : elektronický odborný časopis o ekonomike, manažmente, marketingu a logistike podniku. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2010. ISSN 1336-5878, 2010, roč. 6, č. mimoriadne číslo, s. 665-668. VEGA 1/0757/09. Dostupné na : <http://www.keuniza.sk/konferencia/upload/zbornik.pdf>
  článok

  článok

 3. SOROKOVÁ, Tatiana. Environmentálne problémy v kontexte globalizácie. In Podniková ekonomika a manažment : elektronický odborný časopis o ekonomike, manažmente, marketingu a logistike podniku. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2010. ISSN 1336-5878, 2010, roč. 6, č. mimoriadne číslo, s. 495-499. VEGA 1/0211/08. Dostupné na : <http://www.keuniza.sk/konferencia/upload/zbornik.pdf>
  článok

  článok

 4. ŠTOFKO, Stanislav - KREMEŇOVÁ, Iveta. Niektoré aspekty prejavov hospodárskej krízy. In Podniková ekonomika a manažment : elektronický odborný časopis o ekonomike, manažmente, marketingu a logistike podniku. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2010. ISSN 1336-5878, 2010, roč. 6, č. mimoriadne číslo, s. 570-574. VEGA 1/0757/09. Dostupné na : <http://www.keuniza.sk/konferencia/upload/zbornik.pdf>
  článok

  článok

 5. MAŤOVÁ, Hana. Diagnostické metódy na odhalenie možných príčin problémov v podniku. In Podniková ekonomika a manažment : elektronický odborný časopis o ekonomike, manažmente, marketingu a logistike podniku. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2010. ISSN 1336-5878, 2010, roč. 6, č. mimoriadne číslo, s. 334-338. VEGA 1/0466/09. Dostupné na : <http://www.keuniza.sk/konferencia/upload/zbornik.pdf>
  článok

  článok

 6. ŠTOFKOVÁ, Jana - ŠTOFOVÁ, Zuzana. Možnosti zefektívnenia daňového systému v SR. In Podniková ekonomika a manažment : elektronický odborný časopis o ekonomike, manažmente, marketingu a logistike podniku. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2010. ISSN 1336-5878, 2010, roč. 6, č. mimoriadne číslo, s. 575-579. VEGA 1/0757/09, VEGA 1/0760/10. Dostupné na : <http://www.keuniza.sk/konferencia/upload/zbornik.pdf>
  článok

  článok