Výsledky vyhľadávania

  1. KNAPIK, Peter. Rokovanie v medzinárodnom obchode. 3. preprac. a rozšír. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2008. 403 s. ISBN 978-80-225-2551-0. [Počet ex. : 11, z toho voľných 7, prezenčne 4]
  2. KAŠŤÁKOVÁ, Elena - PULLMANOVÁ, Terézia - SVOBODOVÁ, Valéria. Operácie v zahraničnom obchode. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2008. 284 s. [17,644 AH]. ISBN 978-80-225-2537-4. [Počet ex. : 10, z toho voľných 8, prezenčne 1]