Výsledky vyhľadávania

 1. HURNÁ, Lucia. Vybrané zmeny v práve Európskej únie po prijatí Lisabonskej zmluvy. In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2010. ISSN 1336-1562, 2010, roč. 8, č. 1, s. 69-81. VEGA 1/0696/10. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0120808/MV2010-1.pdf>
  článok

  článok

 2. PAJTINKA, Erik. Konzulárna služba a jej perspektívy na začiatku 21. storočia. In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2010. ISSN 1336-1562, 2010, roč. 8, č. 1, s. 105-111. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0120808/MV2010-1.pdf>
  článok

  článok

 3. WOLTEMAR, Richard. K ekonomickému vývoju Kórejskej republiky. In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2010. ISSN 1336-1562, 2010, roč. 8, č. 1, s. 112-122. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0120808/MV2010-1.pdf>
  článok

  článok

 4. BUDJAČ, Milan. Arbitrážne doložky vo vybraných bilaterálnych investičných zmluvách, ktorých stranou je Slovenská republika. In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2010. ISSN 1336-1562, 2010, roč. 8, č. 1, s. 123-135. VEGA 1/0696/10. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0120808/MV2010-1.pdf>
  článok

  článok

 5. ONDRUŠOVÁ, Terézia. Východiská jazykovej politiky Európskej únie. In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2010. ISSN 1336-1562, 2010, roč. 8, č. 1, s. 173-179. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0120808/MV2010-1.pdf>
  článok

  článok

 6. SORBY, Karol R. Superveľmoci a kríza na Blízkom východe v máji 1967. In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2010. ISSN 1336-1562, 2010, roč. 8, č. 1, s. 23-41. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0120808/MV2010-1.pdf>
  článok

  článok

 7. LIĎÁK, Ján. Niekoľko poznámok k medzinárodným vzťahom ako vedeckej disciplíne. In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2010. ISSN 1336-1562, 2010, roč. 8, č. 1, s. 42-53. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0120808/MV2010-1.pdf>
  článok

  článok

 8. PÁSZTOROVÁ, Jana - RUŽEKOVÁ, Viera. Špecifiká tvorby cien zemného plynu a ropy a ich dôsledky na národnú ekonomiku. In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2010. ISSN 1336-1562, 2010, roč. 8, č. 1, s. 54-68. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0120808/MV2010-1.pdf>
  článok

  článok

 9. BALHAR, Víťazoslav. Podstata novej úrovne efektívnosti v súčasnom období vývoja globálneho hospodárstva. In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2010. ISSN 1336-1562, 2010, roč. 8, č. 1, s. 82-90. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0120808/MV2010-1.pdf>
  článok

  článok

 10. MRÁZ, Stanislav. Výhrady k medzinárodným zmluvám na pôde Komisie OSN pre medzinárodné právo. In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2010. ISSN 1336-1562, 2010, roč. 8, č. 1, s. 91-104. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0120808/MV2010-1.pdf>
  článok

  článok