Výsledky vyhľadávania

 1. BUKOVOVÁ, Sylvia. Medzisektorová spolupráca malých a stredných podnikov. In Zmeny podnikateľských štruktúr a ich vplyv na výsledky malých a stredných podnikov, osobitne družstiev : [zborník vedeckých prác]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3086-6, s. 28-36.
  článok

  článok

 2. SERINA, Pavol. Riadenie nákladov v malom a strednom podniku s využitím controllingu. In Zmeny podnikateľských štruktúr a ich vplyv na výsledky malých a stredných podnikov, osobitne družstiev : [zborník vedeckých prác]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3086-6, s. 127-134. VEGA 1/0330/08.
  článok

  článok

 3. [Úvod k zborníku Zmeny podnikateľských štruktúr a ich vplyv na výsledky MSP, osobitne družstiev]. In Zmeny podnikateľských štruktúr a ich vplyv na výsledky malých a stredných podnikov, osobitne družstiev : [zborník vedeckých prác]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3086-6, s. 5.
  článok

  článok

 4. ŠÚBERTOVÁ, Elena. Zmeny vo forme podnikania malých a stredných podnikov vo vybraných krajinách. In Zmeny podnikateľských štruktúr a ich vplyv na výsledky malých a stredných podnikov, osobitne družstiev : [zborník vedeckých prác]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3086-6, s. 7-27. VEGA 1/0330/08.
  článok

  článok

 5. KUBICA, Milan. Vplyv vývoja cien pozemkov na hospodárenie malých a stredných podnikov po vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie. In Zmeny podnikateľských štruktúr a ich vplyv na výsledky malých a stredných podnikov, osobitne družstiev : [zborník vedeckých prác]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3086-6, s. 69-87.
  článok

  článok

 6. MAJDÚCHOVÁ, Helena. Platobná neschopnosť malých a stredných podnikov v súčasnej etape ekonomického vývoja. In Zmeny podnikateľských štruktúr a ich vplyv na výsledky malých a stredných podnikov, osobitne družstiev : [zborník vedeckých prác]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3086-6, s. 88-93.
  článok

  článok

 7. PIAČKOVÁ, Alexandra. Vplyv vybraného faktora na podnikateľskú činnosť v malých a stredných podnikoch v konkrétnej krajine Európskej únie. In Zmeny podnikateľských štruktúr a ich vplyv na výsledky malých a stredných podnikov, osobitne družstiev : [zborník vedeckých prác]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3086-6, s. 120-126. VEGA 1/0330/08.
  článok

  článok

 8. TÓTHOVÁ, Alena - TÓTH, Miroslav. Organizácie plánovania a jej vplyv na malé a stredné podniky. In Zmeny podnikateľských štruktúr a ich vplyv na výsledky malých a stredných podnikov, osobitne družstiev : [zborník vedeckých prác]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3086-6, s. 145-149.
  článok

  článok

 9. PETRIKOVIČ, Igor. Vybrané problémy zmien podmienok podnikania vo vybraných družstvách v SR. In Zmeny podnikateľských štruktúr a ich vplyv na výsledky malých a stredných podnikov, osobitne družstiev : [zborník vedeckých prác]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3086-6, s. 110-119.
  článok

  článok

 10. TEKELOVÁ, Zuzana. Podmienky pre malých a stredných podnikateľov v Slovenskej republike. In Zmeny podnikateľských štruktúr a ich vplyv na výsledky malých a stredných podnikov, osobitne družstiev : [zborník vedeckých prác]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3086-6, s. 135-144.
  článok

  článok