Výsledky vyhľadávania

 1. TÓTHOVÁ, Alena - TÓTH, Miroslav. Organizácie plánovania a jej vplyv na malé a stredné podniky. In Zmeny podnikateľských štruktúr a ich vplyv na výsledky malých a stredných podnikov, osobitne družstiev : [zborník vedeckých prác]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3086-6, s. 145-149.
  článok

  článok

 2. TÓTH, Miroslav - TÓTHOVÁ, Alena. Vplyv zmien podnikateľského prostredia na riadenie nákladov v malých a stredných podnikoch. In Zmeny podnikateľských štruktúr a ich vplyv na výsledky malých a stredných podnikov, osobitne družstiev : [zborník vedeckých prác]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3086-6, s. 150-155.
  článok

  článok

 3. [Záver k vydanému zborníku Zmeny podnikateľských štruktúr a ich vplyv na výsledky MSP, osobitne družstiev]. In Zmeny podnikateľských štruktúr a ich vplyv na výsledky malých a stredných podnikov, osobitne družstiev : [zborník vedeckých prác]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3086-6, s. 156.
  článok

  článok

 4. [Úvod k zborníku Zmeny podnikateľských štruktúr a ich vplyv na výsledky MSP, osobitne družstiev]. In Zmeny podnikateľských štruktúr a ich vplyv na výsledky malých a stredných podnikov, osobitne družstiev : [zborník vedeckých prác]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3086-6, s. 5.
  článok

  článok

 5. BUKOVOVÁ, Sylvia. Medzisektorová spolupráca malých a stredných podnikov. In Zmeny podnikateľských štruktúr a ich vplyv na výsledky malých a stredných podnikov, osobitne družstiev : [zborník vedeckých prác]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3086-6, s. 28-36.
  článok

  článok

 6. ŠÚBERTOVÁ, Elena. Zmeny vo forme podnikania malých a stredných podnikov vo vybraných krajinách. In Zmeny podnikateľských štruktúr a ich vplyv na výsledky malých a stredných podnikov, osobitne družstiev : [zborník vedeckých prác]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3086-6, s. 7-27. VEGA 1/0330/08.
  článok

  článok

 7. GAJDOVÁ, Denisa. Posilnenie postavenia a konkurencieschopnosti malých podnikov prostredníctvom špecifických marketingových nástrojov. In Zmeny podnikateľských štruktúr a ich vplyv na výsledky malých a stredných podnikov, osobitne družstiev : [zborník vedeckých prác]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3086-6, s. 37-45.
  článok

  článok

 8. KUBICA, Milan. Vplyv vývoja cien pozemkov na hospodárenie malých a stredných podnikov po vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie. In Zmeny podnikateľských štruktúr a ich vplyv na výsledky malých a stredných podnikov, osobitne družstiev : [zborník vedeckých prác]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3086-6, s. 69-87.
  článok

  článok

 9. MAJDÚCHOVÁ, Helena. Platobná neschopnosť malých a stredných podnikov v súčasnej etape ekonomického vývoja. In Zmeny podnikateľských štruktúr a ich vplyv na výsledky malých a stredných podnikov, osobitne družstiev : [zborník vedeckých prác]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3086-6, s. 88-93.
  článok

  článok

 10. PACEK, Martin - PACEK, Peter. Postavenie MSP v kontexte súčasných zmien trendov hospodárskeho vývoja SR. In Zmeny podnikateľských štruktúr a ich vplyv na výsledky malých a stredných podnikov, osobitne družstiev : [zborník vedeckých prác]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3086-6, s. 103-109.
  článok

  článok