Výsledky vyhľadávania

  1. BRIESTENSKÝ, Ladislav. Rokovací poriadok po novele zákona. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Iura Edition, 2010. ISSN 1337-7523, 2010, roč. 3, č. 10, s. 20-25.
    článok

    článok

  2. PAULIČKOVÁ, Alena. Zmluvné zastúpenie formou prokúry. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Iura Edition, 2010. ISSN 1337-7523, 2010, roč. 3, č. 10, s. 28-30.
    článok

    článok